Pokud chcete začít chovat králíky čistokrevné s rodokmenem (PP) na výstavy nestačí si tyto pouze pořídit. První kroky většinou nejdou posloupně tak jak je následně uvedu, většinou se někde ani nevíte jak ocitneme na výstavě, u známého, u silnice na dovolené uvidíme králíkárnu a tam parádní králíky, pán řekne že je to plemeno a už se to veze. Pokud pak nechci mít králíky jen tak na maso, je třeba udělat následující...

VYBERTE SI CO CHCETE CHOVAT. Většinou navštívíte nějakou výstavu  či chovatele, nebo uvidíte nějaké plemeno na internetu, pro které se tak nadchnete, že jej nechcete mít jen pro užitek, ale i pro parádu a dělat je na trochu vyšší úrovni.

VSTOUPIT DO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ (ČSCH), tedy do místně příslušné Základní organizace (ZO). Ty dříve byly pomalu v každé vsi, dnes je jich méně, ale ve vašem okruhu do 10km určitě minimálně jedna bude. Je to stejné jako u psů, koček a dalších. Chcete papírový chov, musíte mít "chovnou stanici" tento termín se u králíků nepoužívá, chov je evidován přímo na Vaše jméno. Přehled okresních organizací najdete na centrálním webu ČSCH, kontaktujte dotyčného z Vašeho okresu a ten Vám sdělí kde v okrese jsou ZO. Pokud jste na pomezí okresů, můžete kontaktovat i druhý okres. Nikdo Vás nemůže nutit, abyste byli v ZO na okrese, kde máte trvalý pobyt, je to ale snazší pro všechny další úkony - např. vyhodnocování chovatelských soutěží se často dělá dle adresy. Případně můžete rovnou kontaktovat přímo základní organizace. V tomto přehledu však jsou jen ty, které mají své www stránky a nahlásili je na centrální evidenci. Některé jsou již nefunkční (webovky), jiné ZO (a je jich hodně) vlastní webovky nemají (protože členská základna je často staršího data narození a tak to neumí). Nutně nevstupujte do první ZO co uvidíte. Navštivte členskou schůzi, uvidíte jak fungují, mrkněte se jakou vyvíjí činnost a vstupte tam, kde Vám bude dobře v kolektivu. 

POŘIĎTE SI CHOVNÝ MATERIÁL (s pp). Ke králíkům musíte obdržet i dokument RODOKMEN. Pokud jste nenakoupili králíky na výstavě již před vstupem do ZO, učiňte tak teď. Ideální příležitostí jsou výstavy (viz. výše). Případně se poptejte ve své ZO, měli by vám poradit známého nebo kontakt na Klub toho plemene a zajeďte si přímo do chovu. Pro začátek je nejlepší nakoupit králíky již dospělé. Tedy ač jsou na výstavě hodnocena i mláďata, vyberte si kusy již dospělé, zde je menší riziko toho, že ještě během vývoje dojde ke vzniku nějakých nežádoucích vad, nebo králík nedoroste správné hmotnosti, typu. 

CHOV A REGISTRACE. Tím, že pořídíte na výstavě si usnadníte další postup. Chovné králíky máte tím již uchovněné (minimálně 93,0b a klasifikace velmi dobře - VD) a můžete začít vesele odchovávat.

1) V ZO si vyptejte dokumenty  připouštěcí potvrzení a rodokmen . Případně stáhnete na odkazu. Po nakrytí samice vyplníte 2x dokument připouštěcí potvrzení,

2) po narození mláďat doplníte i zadní část tohoto dokumentu o informace o počtu králíčat a jejich pohlaví. Maximálně lze registrovat 8 králíčat ve vrhu. Na tyto vypíšete rodokmeny.

3) Poštou nebo osobně je dodáte registrátorovi ZO. Ten dle rodokmenů vašich chovných králíků zkontroluje správnost, čitelnost, úplnost údajů a potvrdí tuto razítkem ZO. Následně záleží jak je to na vašem okrese dohodnuté, zda předá registrátor ZO dál, nebo vám je vrátí a vy je pošlete dál.

4) Tímto krokem dál je jejich předání Okresnímu registrátorovi. Ten má na starosti všechna mláďata žádající o rodokmen a přidělení tetovacích čísel na Vašem okrese. Do dokumentu připouštěcí potvrzení vypíše na zadní stranu tetování levého ucha (česká republika, číslo měsíce, konečná číslice roku = např. C 1 5, narozen v ČR leden 2015). Počítá se s tím, že králík v chovu nezůstane zařazen déle než deset let. Tudíž ač se mění desetiletí, užívá se pouze poslední číslo roku. Viz. tabulka, přelom desetiletí 2009-2011 a 2019-2021.  Opět se začne o jedničky. Číslo měsíce odpovídá měsíci narození - lednové mládě dostane číslo jedna, atd.

 

ROČNÍK   TETOVÁNÍ  
2009 2019 C-1-9 C-8-9
2010 2020 C-3-0 C-4-0
2011 2021 C-11-1 C-7-1

 

a pravého ucha. Každý okres má své individuální číslo. Např. náš okres Břeclav má přidělené číslo 65. Tetování PU se pak sestává z čísla okresu a individuálního čísla toho, kterého králíka. Např. číslo PU 65-47 znamená, že králík byl registrován na okrese Břeclav a byl 47 králík toho plemene, toho barevného rázu na tomto okrese v kalendářním roce, který je uveden v LU. Poté co stejně jako registrátor ZO zkontroluje správnost dokumentů, vyplní tetování do připouštěcích potvrzení a rodokmenů, potvrdí dokumenty razítkem REGISTRACE OKRES. Registrátor okresu si 1x připouštěcí potvrzení ponechá pro vlastní evidenci (1x ročně po skončení registrace posílá hlášení na centrálu svazu chovatelů, kde se tak sejde evidence z celého území ČR) a 1x PP plus všechny rodokmeny pošle zpět chovateli.

5) Tetování. Poté co chovatel obdrží od okresního registrátora připouštěcí potvrzení a rodokmeny s přidělenými tetovacími čísly, kontaktuje tetovatele ZO, který by měl být osobou zkušenou, proškolenou a způsobilou vykonávat tetování králíků. Dohodnou si termín a tetovatel navštíví Váš chov, kde provede tetování králíků. Přitom by měl být první osobou, která provede kontrolu kvality. Ideálně by měl být registrátor znalý standardu po stránce všeobecných výlukových vad a deformací a při shledání takovýchto dané jedince odmítnout tetovat a znehodnotit jejich rodokmen.

Realita je často taková, že chovatelé se často ze vzájemného přátelství natolik obávají o dobré vztahy, že tuto kontrolu neprovádí, nebo ji nahlas nekomentují, pokud nejde opravdu o nedostačující zvíře. Pokud tedy váš tetovatel bude skoupý na slovo, slušně jej požádejte o hodnocení zvířat, zda jsou v pořádku, atd. 

REGISTRACE BY SE MĚLA KOMPLETNĚ VYŘÍDIT DO 3. MĚSÍCŮ VĚKU KRÁLÍČAT!

Poté už jen krmíte, čekáte jak mláďata vyrostou, očkujete než přijdou ...

VÝSTAVY. Pokud Vaše ZO pořádá výstavy, máte v začátcích vystaráno. Každá organizace pořádá během roku členské schůze a před výstavou tuplem, často v součinnosti s brigádami na nichž se výstava chystá. Tedy přihlásíte králíky na těchto. Pokud chcete vystavit jinde, zjistěte si termín uzávěrky přihlášek. Většinou je to 7-14 dní před výstavou. V případě velkých výstav to bývá i dříve (z důvodu větší náročnosti na přípravu takové výstavy). Od pořadatele obdržíte přihlášku, kterou vyplníte a zašlete ji zpět do termínu uzávěrky. V den přejímky zvířat (zjistíte na přihlášce) tato dodáte na výstavu. Následuje posuzování, které je většinou BEZ PŘÍTOMNOSTI VEŘEJNOSTI. Pokud jde o výstavu Vaší ZO, zúčastníte se posuzování jakožto pořadatel (je při něm každá ruka dobrá), pokud se posuzuje jinde, většinou také nepohrdnou, když se výboru organizace přihlásíte, jako zájemce o pomoc při posuzování. Budete tak moci být při posuzování,

 

 

ŠAMPION + ŠAMPION = ŠAMPION?? NE.

(zdroj : http://hellingerovi.webnode.cz/jak-zacit-s-pp/)

TOPlist
aktualizováno: 07.07.2018 22:33:23