Jedná se o interní dokument určený pro členy klubu chovatelů teddy králíků.
 
V tomto dokumentu chceme členy klubu, chovatele teddy králíků a teddy beranů upozornit na vzájemně kombinovatelné barvy a rázy tak, aby šlechtění bylo ku prospěchu samotného šlechtěného plemene. Z chovatelského hlediska není možné podporovat vznik směsic barev a částečných kreseb, které nejsou v souladu se Vzorníkem plemen králíků Ing. Zadiny.
 
Právě z uvedeného vzorníku vychází současný Návrh standardu plemene Zakrslého teddy, který je třeba důkladně prostudovat (viz stránky klubu www.zakrsly-teddy.webnode.cz) a řídit se jím v chovatelské praxi.
 
V tomto dokumentu se chceme více věnovat pozici 6, která v Návrhu standardu plemene Zakrslého teddy nebyla blíže diskutována, a to zcela záměrně. To ovšem neznamená, že je možné tuto pozici v chovatelské praxi opominout. Naopak, každý chovatel teddy králíků by měl mít jasnou představu, čeho chce ve svém chovu dosáhnout a to nejen v rámci ostatních pozic (pozice 1. hmotnost, pozice 2. tvar, pozice 3. typ těla a další…), ale rovněž v pozici 6. -  barva krycího clupu, podstady, očí, drápů, kresba.
 
Protože práce na šlechtění teddy králíků je komplikovaná a v současné době s výjimkou Ztd bílých modrookých není k dispozici dostatečný počet kvalitních (typových, jednobarevných) jedinců, je možné do chovu zařadit i jedince ne zcela typové. Toto by ale mělo být postupně omezováno až eliminováno. Výsledkem práce by pak měla být jednolitá barva krycího chlupu dle výchozího plemene, současně je nutno dbát na shodnou barvu podsady, mezibarvy. Barva očí a drápů musí odpovídat výchozímu plemeni!!!! Na toto bohužel mnoho chovatelů zapomíná!
 
Současným chovatelským cílem klubu je šlechtění těchto barev a kreseb:
bílý modrooký
černý
modrý
červený
holandský modrý, černý
japanovitý
 
 
Ideální stav  je při křížení použít „barvu na barvu“, v odůvodněných případech jsou přípustné i některé kombinace, v těchto případech by chovatel měl vždy vědět, co od takového spojení očekává a využít je smysluplně.
 
Velmi vhodné je použít jedince jednobarevné bez bílých skupin a zbytkových kreseb. Eliminace bílé barvy u barevných teddy by měla být cílem všech jejich chovatelů. Bílá nesmí být přítomná nejen ve skupince srsti, nesmí být přítomná ani v podsadě. Barva drápů a očí musí odpovídat barvě výchozích plemen. Zde je třeba poznamenat, že modrá barva očí je přípustná pouze u bílých modrookých, v jiných barvách (např. červené) je modrookost nepřípustná!
 
 
Pokud již chovatelé teddy králíků musí použít jinou kombinaci než výše uvedenou „barvu na barvu“ , určitě využijí níže uvedený přehled vzájemně kombinovatelných barev. Současně chceme na tomto místě upozornit na možnost použití již uznaných plemen králíků v podobě velmi dobře hodnocených kvalitních jedinců s PP – např. zakrslý barevný, zakrslý liščí. Shánění kvalitního jedince nemusí být jednoduché, určitě doporučujeme návštěvu nejen tuzemských, ale rovněž zahraničních výstav, např. v Německu a dalších zemích. Touto cestou se můžete problémům s bílými skupinami srsti, s nepřípustnou barvou očí atp. do značné míry vyhnout!
 
Přehled vzájemně kombinovatelných barev 
 
černá – černá
havanovitá
 modrá

havanovitá - havanovitá

černá
modrá
marburská
 

červená – červená

žlutá
(durynská)

bílý modrooký – bílý modrooký

(přípustná pouze modrá barva očí - pozor na červenou a hnědou barvu očí)


divoká – divoká

černá
havana
modrá

činčilová – činčilová

modrá
 

durynská – durynská

červená
žlutá

kuní – kuní

havanovitá
modrá
 ruský

 

Kresby
Zde platí VŽDY - kresba na kresbu a v případě barvy kreseb vycházet nejlépe ze shora uvedeného schématu.
 
holandská – holandská
 
japanovitá - japanovitá
 
hototská – hototská
 
Angl. strakáč – Angl. Strakáč
 
Rhönská – Rhönská
 
Tříslová – Tříslová
 
 
Siamská – Siamská
 
 
Všem chovatelům teddy králíků velmi doporučujeme pečlivé prostudování Vzorníku plemen králíků Ing. Zadiny. V rámci klubu je třeba řídit se popsanými pravidly a tak přispět ke šlechtění kvalitních jedinců, kteří co nejvíce odpovídají  Návrhu standardu plemene.
 
Pokud se nebudeme řídit Vzorníkem plemen králíků a výše uvedenými pravidly, z křížení nám vzniknou různobarevní králíčci se zbytkovými kresbami. Tito králíčci jsou sice velmi roztomilí a široké veřejnosti se velmi líbí, ale z chovatelského hlediska a z hlediska cílů, které jsme si v klubu vytyčili jsou tito jedinci v dalším chovu zcela nepoužitelní. Od každého člena klubu je třeba pomoci a pochopení v respektování výše nastíněných pravidel.
 
 
Zpracovala: Petkovová, Šmrhová text, foto doplnila Ježková
Zdroj :  http://zakrsly-teddy.webnode.cz/zadanka-rodokmen/smery-v-chovu/
TOPlist
aktualizováno: 07.07.2018 22:33:23