Japonská kresba - Jde o střídavou kresbu ve žluté a černé barvě. Na hlavě, na uších, prsou, hrudních končetinách se jeví kresba střídavě, tj. levé ucho, levá polovina prsou a levá hrudnín končetina, jakož i pravá polovina hlavy nebo naopak jsou téže barvy. Dělící linie obou barev má procházet středem čelní a nosní kosti a také středem prsou. Na ostatním těle se mají střídat černé a žluté příčné pruhy. Na hřbetě má žlutý pruh přecházet v černý a naopak. Na každé straně těla mají být alespoň čtyři barevná pole - pruhy. Jsou-li na jedné straně jen tři barevné pruhy a na druhé čtyři nebo více pruhů, je to přípustné a není to vada.
Kresba, která je pouze naznačena, případně je nepravidelná, není Japonská, nýbrž je označována jako kresba Japanovitá.
           
             japonská kresba                                                                                   japanovitá kresba
 

Modrá - Barva krycího chlupu je modrá, rozkládá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy, uší, končetin. Oči jsou modrošedé, drápy tmavě rohovité.
 

                                            

 

Marburská - Barvu krycího chlupu tvoří světlá pastelová modř s nádechem velmi lehce nahnědlého závoje. Tato barva je stejnoměrně rozložená po celém těle. Oči jsou šedomodré. Drápky jsou rohovité.

                                                  
 

Havana - Barva krycího chlupu je na celém povrchu těla sytě tmavohnědá. Důraz se klade na stejnoměrnost zbarvení, bez stínových odchylek na různých částech těla. Oči jsou tmavohnědé, drápy jsou tmavě rohovité.

                                                    

Divoké zbarvení - jedná se o zbarvení divokých králíků a zajíců. U Zakrslých teddy se vyskytuje spíše vzácně. Rozlišují se 3 odstíny. Světlé, střední a tmavé. 
                     


Světle divoce zbarvený
Jde o nejsvětlejší z divokých barevných rázů. Krycí chlup, tvořící tzv. stínování (housenkování), se skládá z černých a nahnědle žlutých konečků chlupů, přičemž nahnědle žluté silně převládají. Krycí barva na břiše, vnitřní strany končetin a skráňová obruba jsou bílé. Zátylkový klín a skvrny u pohlaví jsou výrazně nahnědle červené. Uši jsou černě lemované, pírko je na povrchu tmavé, na spodině bílé. Barva očí je hnědá, drápy jsou tmavě rohovité.

Středně divoce zbarvený 
Krycí chlup je tvořen černými a nahnědle žlutými konečky chlupů, přičemž oboje jsou zastoupeny přibližně stejným dílem. Ostatní jako u světle divoce zbarvených. 

Tmavě divoce zbarvený
Krycí chlup je tovřen černými a tmavošedými konečky chlupů, přičemž oboje jsou zastoupeny přibližně stejným dílem. Zátylkový klín je jen naznačen. Divoké znaky jsou o něco světlejší než je barva krycího chlupu na povrchu těla. Ostatní jako u světle divoce zbarvených.

Barva Si (siamský): barva krycího chlupu je světle nažloutle šedá (madagaskarová). Směrem k bokům se dále zesvětluje. Zátylek a lopatková partie jsou o něco tmavší. Maska, uši , končetiny a pírko jsou výrazně tmavší, avšak bez ostrého ohraničení. Tyto tmavší partie patří k siamským znakům stejně jako méně výrazný hřbetní asi 8 cm široký pruh, čelní zrcadlo a skráňové skvrny. Spodina pírka je světlejší než jeho svrchní část. Oči jsou hnědé, panenka výrazná. Drápy jsou rohovité.

Barva Sim (siamský modrý): barva krycího chlupu je slonovitá až krémovitá s lehkým nádechem modře madagaskarovým. Zátylek a lopatková partie jsou tmavší. Ing. Josef Zadina (2003)

Siamské znaky jsou stejné jako u Si, pouze zbarveni znaku šedomodré až břidlicové. Spodina pírka je krémová. Oči jsou šedomodré, drápy rohovité se světlejším odstínem než u Si.

Barva podsady : Barva podsady je u obou barevných rázů světlejší, než barva krycího chlupu. Bíla podsada není vadou. (Ing. Zadina, 2003)

Siamská modrá (Sim) - Barva krycího chlupu je slonovinová až krémová s lehkým nádechem modře madagaskarovým. Zátylek a lopatková partie jsou tmavší. Siamské znaky jsou: maska, uši, končetiny a pírko, zbarvení znaků je šedomodré až břidlicové. Spodina pírka je krémová. Oči jsou šedomodré, drápy rohovité.

Více zde: http://zakrsly-teddy.webnode.cz/products/siamska-modra/

                                     Siamský žlutý                                                                                Siamský modrý 

Barva Kuní

Pro Kuh (kuní hnědý) a Kum (kuní modrý) platí: 

Barva krycího chlupu je světle hnědá, resp. světle modrá. Po hřbetní linii se táhne od kořene až k pírku tmavší hnědý nebo modrý pruh o přibližné šířce 6 až 8 cm. Přechází směrem k bokům a na prsa ve světle pastelovou béžovou hněď nebo ve světle pastelovou modř. Světlé zbarvení mají tedy boky, břicho, prsa a skráně. Tmavé a světlé zbarvení není ostře ohraničeno, ale pozvolně vzájemně splývá. Kuní znaky tvoří hřbetní pruh, tmavé zbarvení uší, nosní maska. Ta by neměla přesahovat výši očí. Dále k nim patří tmavé zbarvení očních kroužků, pírka a končetin, tmavé skráňové skvrny a světlá čelní partie, která se nazývá zrcadlo. Barva očí je hnědá, resp. šedomodrá, v obou případech se světélkující karmínovou panenkou. Drápy jsou tmavě rohovité.

                                          kuní hnědá                                                                                  kuní modrá

Pro KuBíh (kuní bílopesíkatý hnědý) a KuBím (kuní bílopesíkatý modrý) platí: 

Oba barevné rázy mohou být ve světlém či středně světlém odstínu. Barva krycího chlupu na celém povrchu těla včetně hlavy, uší, končetin a pírka odpovídá spolu s kuními znaky Kuh či Kum. Na stranách těla vystupují pesíky s bílými konečky. Krycí barva na břiše, vnitřních stranách končetin a spodině pírka je šedobílá až bílá. Krycí chlup na prsou je světle pastelově hnědý či světle pastelově modrý, u obou případů s bílými konečky pesíků. Skvrny u pohlaví josu tmavé. Kuní znaky jsou doplněny bílopesíkatými znaky. Jejich popis je u králíka Bí. Oči jsou hnědé resp. šedomodré, v obou případech se světélkující panenkou. Drápy jsou tmavě rohovité. 

                                                                                            

                              kuní bílopesíkatý hnědý                                                                 kuní bílopesíkatý modrý

 

Barva podsady 

Pro barevný ráz hnědý a modrý platí, že barva podsady je v souladu s barvou krycího chlupu. Na světlejších částech těla je světlejší, na tmavších je tmavší. Pro barevný ráz kuní bílopesíkatý platí, e barva podsady je na světlejších patiích světle šedomodrá, na tmavších partiích šedomodrá. U hnědého rázu může být na povrchu těla světle sepiově hnědá, na břiše hnědá až tříslová.

ROZDÍL !!!!

Kuní znaky : tvoří hřbetní pruh, tmavé zbarvení uší, nosní maska. Ta by neměla přesahovat výšku očí. Dále k nim patří tmavé zbarvení očních kroužků, pírka a končetin, tmavé skráňové skvrny a světlá čelní partie (zrcadlo). Barva očí je hnědá, resp. šedomodrá, v obou případech se světélkující karmínovou panenkou. Drápy jsou tmavě rohovité.

Siamské znaky : Maska, uši , končetiny a pírko jsou výrazně tmavší, bez ostrého ohraničení. Méně výrazný hřbetní pruh asi 8 cm široký, čelní zrcadlo a skráňové skvrny. Spodina pírka je světlejší než jeho svrchní část. Oči jsou hnědé, panenka výrazná. Drápy jsou rohovité.


Poznámka pod čarou : 

jedná se o mé soukromé výpisky (pro zorientování) barev a kreseb které jsem si vybírala/vybírám do chovu a které mě zajímají, materiály jsou použity především z webu (http://zakrsly-teddy.webnode.cz, publikace Josef Zadina - Chov králíků, google.com aj...)

Bohužel hodně často se setkávám se zavádějící interpretací barev, kreseb a popisků králíčků, tudíž jsem hledala nějakou "oprou" :-) 

 

TOPlist
aktualizováno: 07.07.2018 22:33:23